Hsm Alüminyum ve Aksesuar firması bünyesinde bulundan Gretsch-Unitas (GU) markası.
Gretsch­-Unitas Şirketler Grubu'nun bünyes­inde 35 ülkede 50'nin üstünde üretim ve satış şirketi bulunmakt­adır. Grup, GU (yapı don­anım­ları), BKS (kilitler, kilitleme sis­tem­leri) ve FERCO (yapı don­anım­ları) gibi uluslara­rası lider markaların yanı sıra "Sis­temik bir şekilde bir adım ile­ride" prensi­bini sunmakt­adır.

Pen­cere ve kapı don­anım­ları, otomatik giriş sis­tem­leri ve bina yönetim sis­tem­leri alanında sor­unsuz bir şekilde kombine edilebilen yak­laşık 30.000 ürünün ima­latı ve satışı yapılmakt­adır. GU Grubu, yak­laşık 3.700 çalışan ve 100 yılı aşkın bir gelenek ile sadece mün­ferit ürünler değil, büyük pro­jeler için bireysel çözümler de geliştirmek­tedir. Mimarlar, planlayıcılar ve barel üreticileri ile işbir­liği içe­ris­inde modern mimari ve yenilikçi tekno­lojiler uyumlu bir şekilde bir araya geti­rilmek­tedir.

1907 yılında Viktor Gretsch­ tarafından kurulan aile şirketi, bugün kardeş olan Julius ve Michael von Resch tarafından yöne­tilmek­tedir.